לזכר

א ו חולקים כבוד לעמיתי ו ה ופלים שאיבדו את חייהם בשירות הג’וי ט והעם היהודי. סיפוריהם מאוגדים בתוך מאה סוערת של הצלה וסיוע בשירות הג’וי ט. הם המעטים שסייעו להציל את הרבים; מעשיהם ומסירות ליבם תמיד יעוררו ב ו השראה